Färre syriska flyktingar tar sig till Sverige | SvD
Utvisas till farlig provins – ”död” pappa ska ta emot | SvD

Nyheter

 • Men splittringen är djup.

  CRS byter namn och forskarskolan firar 10 år

  • Permanenta uppehållstillstånd och familjeåterförening

  Från regional utveckling till samhällsbyggande och nu till samhällsförändring. Centrumbildningen CRS byter namn till Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring och firar samtidigt att dess forskarskola fyller 10 år.

  Från regional utveckling till regionalt samhällsbyggande till hållbar samhällsförändring. Liksom samhället forskarna studerar, ändras även forskningsfältet. Ett nytt forskningsprogram har tagits fram för CRS och det gjorde namnbytet aktuellt.

 • Tjänsteinnovation i samverkan med externa uppdragsgivare

  Den 1 november presenterar en grupp civilingenjörsstudenter sina arbeten i kursen User innovation, en kurs som handlar om att förstå vad tjänstedesign går ut på. I år har studenterna fått utveckla och förändra en vara eller tjänst åt externa uppdragsgivare.

  - Kursen handlar om att förstå vad tjänstedesign går ut på och hur användare involveras i arbetet med att utveckla och förändra en vara eller tjänst, säger Lennart Wihk, universitetslärare i maskin- och materialteknik på Karlstads universitet. Vi ger kursen i samverkan med CTF, Centrum för tjänsteforskning.

  Det är en kurs som pågår i nästan fyra månader där teori levereras av sju olika föreläsare, alla experter inom sina områden. Kursens stora del är där teorin ska tillämpas i skarpa case, och på fredag den 1 november presenterar studenterna sina arbeten.

 • Inspirerande gästföreläsning om cybersäkerhet

  Cybersäkerhet angår dig, ditt arbete och din forskning - och blir allt viktigare. Ett hållbart samhälle utan cybersäkerhet existerar inte. Det var huvudbudskapet när forskaren och cybersäkerhetsexperten Fredrik Blix, Stockholms universitet och Cybercom, höll en öppen gästföreläsning på Karlstads universitet.

  Den 25 oktober arrangerade CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, en öppen gästföreläsning med forskaren och cybersäkerhetsexperten Fredrik Blix. Temat var cybersäkerhetens roll i ett hållbart samhälle. Föreläsningen handlade om hur människor, organisationer och samhället i stort påverkas av cybersäkerhet, både i dag och i framtiden, och vad som kan hända när säkerheten brister.

 • Aoshima 1 12 Kawasaki GPZ90R Ninja Plastic Model Kits
  Migrationspolitiska kommittén är fylld av politisk dynamit | Göran Eriksson | SvD

  Den 5 november genomförs en krisövning på Karlstads universitet. Polisens insatsstyrka deltar och tränar i hus 9A. Detta hus stängs av under övningen. Hus 9A ligger med gaveln mot hus 12 närmast skogen.

  Krisledningsgruppen samt ledningarna för fakulteterna och lärarutbildningen deltar i övningen. Andra funktioner och personalgrupper kan bli inblandade vid behov. Krisövningen sker i samarbete med räddningstjänst och polis.

  - Syftet är att öva krisledning och andra funktioner i att hantera en allvarlig händelse. Med tanke på en allmänt ökad hotbild i samhället är det bra att öva i samverkan med polis och räddningstjänst. Vår strävan är att genomföra någon form av övning en gång per år, säger Jan Gambring, säkerhetschef vid Karlstads universitet.

 • Forskning presenterades vid ministerbesök

  Den förra tillfälliga lagen
  Matvanor orsakar fler dödsfall än rökning

  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister, fick vid sitt besök i Värmland en presentation av aktuell forskning inom bioekonomi. Forskare från Karlstads universitet presenterade tillsammans med BillerudKorsnäs ett projekt som handlar om att framställa polymerer av restprodukter från pappersmassatillverkning. Polymerena kan upparbetas till plast som förutom att den är tillverkad av förnybar råvara också är biologiskt nedbrytbar.

  - I dag renas skogsindustriella processvatten med biologiska metoder. Bakterier bryter ner restprodukter från massatillverkningen. Samma bakterier kan också producera polymerer, säger Maria Sandberg, universitetslektor i miljö- och energisystem. Enkelt uttryckt kan man säga att när bakterierna får överskott på mat så kan de lagra överskottet som polymerer inuti cellen. Polymererna kan sedan utvinnas och upparbetas till plastmaterial som är tillverkat av förnybara material och som dessutom är biologiskt nedbrytbart.

 • Ivar Arpi: Myndigheterna måste prioritera utvisningarna | Ivar Arpi | SvD

  Berättelser viktigt i historieundervisning

  Czesław Miłosz på återbesök i Polen 1980, i samband med att han fick Nobelpriset i litteratur.
  SKL: Gymnasielagen har kortslutit sig själv | SvD

  Elever närmar sig ofta kunskaper om det förflutna i berättelsens former. I historieundervisningen använder lärare och läromedel däremot ofta abstrakta förklaringar. Undervisningen kan därför förstås som ett komplicerat möte mellan dessa utgångspunkter. Hans Olofsson har disputerat i historia och menar att kunskapen om detta möte är viktigt för förståelsen av elevernas möjligheter att utveckla sitt historiemedvetande.

  Invandringen till Sverige minskar jämfört med tidigare år. Arkivbild. Foto: Marcus Ericsson/TT

  Hans Olofsson har skrivit avhandlingen Historia på högstadiet: Historiekulturella yttringar i och utanför ett klassrum i Sverige hösten 2009. Han undersöker begreppet historiemedvetande som innebär förmåga att lyfta fram och förbinda det förflutna med bilder av framtiden och att använda det förflutna för att orientera sig i sin egen tid.

Czesław Miłosz på återbesök i Polen 1980, i samband med att han fick Nobelpriset i litteratur.
Alamo byggnad 54mm skala handmålat tsd